Алена Лакова, M-р.

външен сътрудник

Югозападен Университет, Благоевград

Консорциум