Борис Ружич, М-р

асистент

Отдел за студии из културата, Философски фекултет в Риека
Биография

Борис Ружич  (1985) е дипломирал на Отдела за културни студии във Филосовския факултет в Риека. От 2010 година записва следдипломен докторат на тема “Хуманни науки”  (Интердисциплинарни науки) в Университета в Задър. От  октомври на 2008 година до днес работи в Трета програма на Хърватското радио,  за културно-научната програма, редактира и публикува текстове в многобройни текстове с културно-медиен и филмов характер. От  май 2010 до юни на 2012 година  е външен сътрудник  при Отдела за студии из културата (Университет в Риека), а от ноември 2012 година е постоанно на работа като асистент към филмовата и медийна колегия. От  октомври 2011 година е на работа като автор на рубрика  в интернет портала „Тпортал“. Заснел, монтирал, режисирал и бил е актьор в няколко аматьорски филми, които са награждавани. Сътрудничи на национални и международни конференции, както и публикува научни и специализирани статии на хърватски и английски език.


Консорциум