Лъчезар Божидаров Антонов

Доцент

Югозападен Университет, Благоевгра
Биография

Д-р Лъчезар Божидаров Антонов  е доцент в Югозападния университет в Благоевград (България).

Дипломирал  е Културни студии (специализация: Теория на културата) 2000 година, а магистрирал философия (специализация: Виртуална култура) 2001 година в Софийския универистет. Докторската си дисертация е защитил в Югозападния универиситет  в Благоевград през 2006 година.

Лъчезар Божидаров Антонов има голям опит в организирането на събития (академични семинари, конференции, работилници и т.н.), а участвувал е и в седем изследователски проекти (български и международни).

Член е на Съюза на научните работници в България и координатор на Центъра за нови медии и дигитална култура в Югозападния университет в Благоевград.


  • Имейл адрес: lucho1111@yahoo.com
  • Офис: Blagoevgrad, Bulgaria
  • Търсене по интереси:
    теория на културата, виртуална кулутра
Консорциум