Лана Раканович

редактор

Регионална платформа за културна политика и мениджмънт.
Биография

Лана Раканович е редактор на Регионалната платформа за културна политика и мениджмънт,  един от основателите на неправителствената организация “ORUK” и свободен творец.

Дипломирала е керамика в класа на профсор Велимир Вукичевич (2006) в Университета за искуствата в Белград, на Факултета за приложни изкуства и дизайн в Белград и след това е  магистрирала по програмата UNESCO  катедрата за културна политика и мениджмънт (2012).  

От 2008 година има статус на свободен творец, член е на ULUPUDS от 2008 година.

Заедно с мениджмънта в областта на културата тя се занимава и с  изработването на специални ефекти в рамките на работилниците за специални ефекти при “Mad Squirrel” oт 2006 година.

Като изследовател е присъствувала и участвувала на многобройни семинари и конференции на национално, регионално и международно равнище в областта на музейното дело, културния туризъм, културната политика, мениджмънта в културата, междукултурния диалог и т.н.

Нейните изследователски интереси са насочени към трансформацията на музейното дело, мениджмънта в културата, но и неформалният театър, с който на практика се занимава в рамките на своята неправителствена организация.


Консорциум