Мирко Петрич

преподавател

Университета в град Задър
Биография

М-р Мирко Петрич,  преподава теория на медиите и културата и методология,  на Катедрата за социология при Университета в Задър.


Неговият интерес за културната политика и гражданското общество,  са както теоретични, така и от практичен характер.


През последното десетилетие, той е изследвал различни теми във връзка със съвременните градски култури и  настоявал за по-голямото участие на обществеността при градското планиране.


  • Офис: Zadar, Croatia
  • Търсене по интереси:
    теория на медиите и културата
Консорциум