Нада Швоб-Джокич

научен съветник

Институт за развитие и международни отношения (IRMO)
Биография

Д-р Нада Швоб-Джокич е научна съветница в отдела за култура и комуникация към  Института за развитие и международни отношения (IRMO), Загреб. Д-р Нада Швоб-Джокич е била директорка на IRMO (1989-1994) и помощник министър за международно сътрудничество в Министерството на науката итехнологията (2002-2004). Била е консултант в организациите  към ОН (UNDP, UNESCO, ISDRI); агенциите на ЕС (ЕС Управление за проучвания  L; EACEA) и Европейския Съвет (Управление за култура – CDCULT) по въпросите на техническото сътрудничество, положението на жените в проектите за развитие, за сътрудничество на  ЕС с трети страни, регионалното югоизточно  европейско културно и научно сътрудничество, културната политика и мултикултурните отношения.

Широкият професионален опит на д-р Швоб-Джокич отразява нейните основни изследователски интереси в областта на културното, медийното, научното и технологическо  развитие и  преход, както и за обществените политики в  тези области.


  • Имейл адрес: nada@irmo.hr
  • Офис: Zagreb, Croatia
  • Търсене по интереси:
    култура, медии, обществена политика
Консорциум