Никола Маричич

Редовен професор

Факултет за театрално и филмово изкуство. Университет по изкуствата в Белград
Биография

Д-р Никола Маричич работи във Факултета за театрално и филмово изкуство от 1988 година. Избран е за редовен професор през 2005 година в Катедрата за мениджмънт и театрална, радио и културна продукция.

Председател е на Съвета на Факултета за театрално и филмово изкуство и член е на Сената на Университета по изкуствата в Белград.

 

Образование

Дипломирал във Факулета за театрално и филмово изкуство в Белград 1986 година. Защтил магистърска дисертация през 1992 година на тема “Организационни аспекти на радиото в Сърбия, периода 1945-1990 година” (Институционален модел), а докторска дисертация със заглавие “Функциониране на комерсиалното радио заедно с прилагането на съвременен мениджмънт” защитава през юли 2001 година, също във Факултета за театрално и филмово изкуство. Това е бил о първата докторска дисертация в областта на радио продукцията в нашата страна.


Заедно с постоянното ангажиране като преподавател във Факултета и заради личното си усъвършенствуване, едновременно  се е занимавал с производството и органицзацията във всички форми на сръбските масови медии.  Своето основно определение (радио продукция) е проявявал чрез ангажирането си в многобройни белградски радио-станции (Студио Б, както и Програма 202, Театралната програма, Еко програмата и в 1-ва Програма на Радио Белград), а работил е за доста комерчески театрални представления (“Шовинистична фарса”,  “Среща на върха”, “Никола Тесла – Апотеоз” и др.).


  • Офис: Belgrade, Serbia
  • Търсене по интереси:
    мениджмънт на радиото, радио продукция
Консорциум