София Дрецун

изпълнителен координатор и редактор

Регионална платформа за културна политика и мениджмънт.
Биография

София Дрецун е изпълнителен координатор и редактор на Регионалната платформа за културна пролитика и мениджмънт. Един от основателите е на неправителствената организация «ORUK» и собственичка на интернет консултантска агенция «WEB & TECH FEED».
Дипломирала е мениджмънт и продукция на радиотеатъра и културата във Факултета за театрално и филмово изкуство (2011).  След това магистрира по програмата  UNESCO  катедрата за културна политика и мениджмънт (2012) по   интердисциплинарната програма в Университета за изкуствата в Белград, която е организирана в сътрудничеството с Университета в Лион 2  (Université Lumière Lyon 2),  с магистърската теза «Internet based religions: alternative and deregulated systems of belief in new media environment». В момента  подготвя докторската си  дисертация по мениджмънт на културата и медиите във Факултета за театрално и филмово изкуство, при Университета в Белград.                                  
Като студент изследовател е прсъствувала и участвувала на многобройни семинари и конференции на национално, регионално и международно равнище в областта на културната политика, мениджмънта в културата, медиите и религията и т.н.
Нейните изследователски интереси обхващат новите медии, отношението между  родените през дигиталната ера и  новодошлите в нея, за интернет религиите, обществените медии, дигиталното образование и семиотика, и интернет мимовете


Консорциум