Виолета Симяновска

изпълнителен мениджър

PAC Multimedia, Скопие

Консорциум