Bulgarian Festivals Association, Българска фестивална асоциация

  • Имейл адрес: office@bfa.bg
  • Телефон: +359 887 161 535 (office)
  • Уебсайт: http://www.bfa.bg
  • Адрес: Панайот Волов № 3, Софиа, Bulgaria
Информация

Българска фестивална асоциация (БФА) е гражданска организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

Водещи наши приоритети са:

  • Утвърждаване и разпространение на имиджа на фестивалите като важен фактор за културното, социалното и икономическо развитие на градовете и регионите, както в България, така и в Европа и по целия свят;
  • Стимулиране и подпомагане обмена на информация, опит и добри практики между фестивалите България, за да ги направи по-успешни, по-конкурентноспособни и по-интересни за техните посетители;
  • Стимулиране и подпомагане на международното културно сътрудничество и обмен между фестивалите в България и по света;
  • Представяне на фестивали в България пред местните, националните и европейските власти, както и в национални и международни организации.

БФА е организация, която обединява близо 30 български фестивала от различни сектори наизкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други), фестивали с различна големина, бюджети и географски обхват.

Консорциум