2 Forum kreativne ekonomije: Kulturno nasleđe – izazovi u kreativnoj ekonomiji

07.11.2014. 08:45 | Palata Federacije, Beograd

2 Forum kreativne ekonomije  koji se održava se 7. Novembra 2014. u Palati Federacije  ima za cilj da pruži novo promišljanje o ulozi kulturnog nasleđa u kreativnoj ekonomiji. Forum se održava u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Forum će otvoriti NjE  Michael Kirby, Ambasador SAD u Republici Srbiji i Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Ivan Tasovac…. 

U kreativnoj ekonomiji, koja objedinjuje kulturu, ekonomiju, nauku i obrazovanje, razvojni potencijali kulturnog nasleđa imaju poseban značaj. Kulturno nasleđe osigurava kulturni kontinuitet, proces identifikacije i jačanja određenog identiteta unutar zajednice, s druge strane, ono je baza znanja za razvoj kreativnog društva i privrede. Kulturno nasleđe kao skup umetničkih predmeta i nematerijalnih elemenata zajednice čuvar je kulturnih kodova i arhetipova koji definišu autentično stvaralaštvo određenog prostora. Ono se stalno razvija, reinterpretira i iznova stvara, pružajući inspiraciju za razvoj kreativnog preduzetništva, održivih kreativnih industrija, i vodjenje kulturne diplomatije. Odgovoran odnos društva prema kulturnom nasleđu glavni je preduslov za razvoj kreativne ekonomije i ključna komponenta međunarodnih odnosa.

2 Forum kreativne ekonomije koji se održava 7. Novembra 2014.  ima za cilj da unapredi saradnju između različitih sektora i struka koje učestvuju u procesu rehabilitacije nasleđa, kao i da doprinese prihvatanju odnosa baštine i ekonomije kao prirodnog procesa uspostavljanja međusektorske saradnje i holističkog pristupa socioekonomskom razvoju. Ovaj proces podrazumeva da se ni kulturološka, ni ekonomska dimenzija ne mogu negirati, već je veoma važno da oba pristupa budu prihvaćena i podržavana sa posebnom pažnjom.

Ove godine Forum kreativne ekonomije, osim što otvara novo polje promišljanja o ulozi nasleđa u kreativnoj ekonomiji, nosi i važne simboličke poruke: prvo, odvija se kao privatno-javno partnerstvo ukazujući da je ono važno za stvaranje održivih inicijativa u kulturi i kreativnim industrijama; drugo, Forum se održava u zgradi Palate Federacije – reprezentativnom delu moderne u jugoslovenskoj arhitekturi, koju krase monumentalna dela najpoznatijih umetnika tadašnjeg vremena Petra Lubarde, Mila Milunovića, Save Sandića i drugih, dajući vizuru prožimanja kreativnih industrija i kulturnog nasleđa.

Glavna tema Foruma je kako unaprediti odnos prema kulturnom nasleđu  i njegovim vrednostima i na koji način postaviti temelje za odgovorno i održivo upravljanje ovim resursima u kreativnoj ekonomiji? Da li resursi kulturnog nasleđa mogu postati brend Srbije i na koji način iskoristiti njihove potencijale u kontekstu socioekonomskog razvoja i kulturne doplomatije? Na koji način se može ojačati veza između kreativnog preduzetništva, kreativnih industrija i nasleđa? Na koji način deblokirati kulturološke i ekonomske potencijale nasleđa sa dugoročnim i smislenim efektima i koji su preduslovi neophodni za to? Koji su glavni stubovi kulturne diplomatije bazirane na resursima nasleđa?  Kako da baština postane faktor razvoja, a ne njegovo ograničenje?

Više infomacija možete pronaći na zvaničnoj stranici.


Komentari

Morate se prijaviti u sistem da bi ostavili komentar.
 
Konzorcijum