Forum mladih istraživača u Beču

Akademske | 05.09.2013. 00:00


 

 

 

 

 

 

Forum mladih istraživača (Young scholars forum) i ISA panel diskusija (ISA panel discussion) održani su 13. i 14. avgusta 2013. godine u Beču (Austrija). Teme foruma su bile vezane za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, sa akcentom na regiju Srednje i Istočne, tj. Jugoistočne Evrope. Cilj je bio da se u budućnosti ojača direktna saradnja između instituta, fakulteta i osoblja, ali i da ovi forumi prerastu u kontinuirane regionalne letnje radne platforme i prakse u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta sa pitanjima i aktivnostima vezanim za pomenute regije.

                                           

 

                                  Forum mladih istraživača / Young scholars’ forum 2013

                                                                             Beč, Austrija – 13. 8. 2013.

Na Institutu za kulturni menadžment i kulturne studije (Institute for Culture Management and Culture Studies) u Beču (Austrija) održan je seminar pod nazivom Forum mladih istraživača / Young scholars’ forum 2013. Ideja ovog foruma bila je da se obezbedi platforma za mlade naučnike i istraživače, u okviru koje će im biti omogućeno da predstave svoje doktorske istraživačke projekte i da otvoreno diskutuju o njima.

Ove godine održan je prvi Forum mladih istraživača na kome su učestvovali doktorandi na početku svojih istraživanja, ali i oni koji su već završili svoje doktorske teze. Otvorena debata sa eminentnim profesorima iz regiona, nakon izlaganja doktorskih istraživanja, pružila je doktorandima određene smernice za dalji tok istraživanja, uz konstruktivne savete i sugestije učesnika foruma (profesora, stručnjaka i Ph. D studenata).

Namera organizatora je da ovaj skup u budućnosti preraste u značajan regionalni forum, uz uključivanje istraživača i naučnika iz Zapadne Evrope, sa konkretnim temama i istraživačkim pitanjima, što će biti odlučeno od strane organizatora, sa intencijom umrežavanja sličnih institucija i organizacija u regionu.

 

                                              ISA panel diskusija / ISA panel diskusija

                                                                                Austrija - 14.8.2013.

ISA[1] panel diskusija održana je pod opštim naslovom Skandal, sa temom Kulturna politika / Izazovi kulturne saradnje u vremenu tranzicije, u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. Ova diskusija se održala u okviru projekta ISA Science 2013, na Internacionalnoj letnjoj Akademiji, bečkog Univerziteta muzičke i izvođačke umetnosti. Naslov je poslužio kao izraz nezadovoljstva i frustracije u vezi sa trenutnim stanjem u umetnosti, kulturi i uopšte kulturnom sistemu, i na neki način, kao provokacija ljudi iz oblasti umetnosti i kulture, koji su zaboravljeni i ignorisani u kontekstu transformacije. Inicijatori diskusije su došli do premise da je proces transformacije u oblasti kulture i umetnosti, kulturne politike i kulturnog menadžmenta nejasan, konfuzan i nedovršen. Preliminarini sud o rezultatima u procesu transformacije su postavili stručnjaci, koji su učestvovali na panelu, u vezi sa njihovim specifičnim oblastima istraživanja, ali insistirajući na komparativnoj analizi. Predsedavajući panel diskusije je bio Franc-Oto Hofeker. Pored Sanjina Dragojevića i Petera Inkea, učesnici diskusije su bili i članovi odbora ECURES - Vesna Čopič i Elka Černokoševa, kao i generalni sekretar Andreas Visand.

Vesna Čopič je komentarisala propuste i dalje postojeće izazove postsocijalističke tranzicije u oblasti kulturne politike, sa posebnim apelom na neophodnost implementacije postojećih zakona o kulturi i strategija kulturnog razvitka, kako pomenuti dokumenti ne bi ostali “mrtvo slovo na papiru”. Osnovna intencija Sanjina Dragojevića je bila da objasni značaj međuregionalne saradnje u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta, sa posebnim akcentom na neophodnost međusobne saradnje u procesu uključivanja u šeme finansiranja kulture od strane EU, koje pokrivaju pomenute oblasti.  Elka Černokoševa je razmatrala nekoliko nekoliko ključnih pitanja: 1) Kulturna raznolikost - konkretni koncepti, modeli i instrumenti u Bugarskoj, na Balkanu, u Centralnoj i Zapadnoj Evropi. Koje su implikacije kulturne politike i menadžmenta u kulturi u Centralnoj i Jugoističnoj Evropi? 2) Da li umetnosti treba teorije umetnosti, odnosno da li teoriji umetnosti treba umetnost? 3) Koja je vrednost umetnosti?  Andreas Johanes Visand se fokusirao na važne evropske asocijacije kulturnih istraživača, kao što je ECURES, i na značaj međunarodnog infromacionaog servisa o aktuelnim kulturnim politikama - Compendium. On je istakao neophodnost „mobilnosti“ među umetnicima i drugim kulturnim profesionalcima, kao i na potencijal „Strategije SEE 2020“, koja se trenutno razvija, a pod pokroviteljstvom je EU. Takođe, naglasio je nužnost saradnje i ulaganje u kulturni život država Jugoistočne Evrope, kako bi se izbegao rapidni trend “odliva mozgova” iz ovih zemalja. Peter Inkei je govorio o finansiranju umetnosti i kultuure u periodu tranzicije.

 

 


[1] ISA, Međunarodna letnja akademija na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. 


Konzorcijum