Javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Aktuelno | 25.11.2014. 18:00


Ministarstvo kulture i informisanja Srbije objavilo je 24. novembra dugoočekivani Nacrt izmena i dopuna Zakona o kulturi, koji predviđa niz novina, a tim povodom poziva sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu do 15. decembra.

Prezentacije i rasprave o nacrtu tog zakona biće održane već 26. novembra u 11 sati u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, 28. novembra u 11 časova u Niškom kulturnom centru u Nišu, a 3. decembra u 11 sati u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je stručnu javnost i sve zainteresovane da se uklјuče u javnu raspravu i konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima u kulturi, kao jednoj od klјučnih oblasti društva.

Nacrtom izmena i dopuna Zakona o kulturi, između ostalog, predviđeno je usvajanje Strategije razvoja kulture u roku od godinu dana od usvajanja tog zakona.

Uz delimične izmene člana o opštem interesu u kulturi, te zamenu odredbi koje se odnose na opis kulturne delatnosti i njene oblasti, Nacrtom zakona predviđeno je, između ostalog, i ukidanje dodele priznanja za poseban doprinos kulturi – takozvane nacionalne penzije, s tim što bi lica koja su do sada stekla to pravo i dalje imala doživotnu mesečnu naknadu.

Predviđeno je, između ostalog, i da Nacionalni savet za kulturu bude finansiran iz državnog budžeta, te da njegovi članovi imaju pravo na naknadu za rad, kao što su i tražili proteklih godina.

Između ostalog, predviđen je i niz izmena koje se tiču statusa reprezentativnih udruženja u kulturi, uključujući i mogućnost gubitka tog statusa na osnovu rešenja ministra. Deo izmena i dopuna Zakona o kulturi odnosi se i na status samostalnih umetnika i način uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Nacrt zakona moguće je preuzeti sa sajta Ministarstva kulture i informisanja koje će, po okončaju javne rasprave, sačiniti novu verziju tog zakonskog predloga i uputiti resornim ministarstvima na mišlјenje.

Nacrt zakona nalazi se u prilogu kao i formular za primedbe i komentare.

Srbija je u avgustu 2009. godine dobila krovni Zakon o kulturi posle 17 godina, koji je najavljivan kao prekretnički, ali je jos u vreme usvajanja praćen burnim reakcijama i negodovanjem dela javnosti. Kao poseban problem pokazala se proteklih godina njegova primena koja je bila selektivna.


Konzorcijum