Konkurs LabCitoyen 2016

Aktuelno | 10.02.2016. 00:00


Da li imate između 20 i 26 godina? 
Da li govorite francuski jezik? 
Da li Vas zanimaju pitanja vezana za civilno društvo? 
U tom slučaju, pokušajte da osvojite put u Pariz od 3. do 11. jula 2016. godine!

Program LabCitoyen svake godine okuplja mlade frankofone osobe iz čitavog sveta oko tematika vezanih za Ljudska prava, koristeći francuski jezik kao sredstvo za debatu i akciju. Tako se u izdanju za 2015. godinu, 81. mlada osoba (od kojih dvoje iz Srbije) okupila oko teme ˶Ljudska prava pred izazovima zaštite životne sredine˝, kako bi vodile razgovore i razmenjivale ideje o borbi protiv klimatskog zagrevanja.  Za više informacija pogledati:  
http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/labcitoyen-2015

Ove godine, tematika programa LabCitoyen biće definisana oko aktuelnih izazova sa kojima se susreće javno zdravlje. Pravo na zdravlje je fundamentalno pravo svakog ljudskog bića i treba da bude dostupno svima. Kako bi se smanjile razlike u zdravstvu, akcije prevencije su neophodne da bi svako mogao da bude u što boljem zdravstvenom stanju. U okviru svojih aktivnosti senzibilizacije javnosti za pitanja životne sredine i zdravlja, Francuski institut u Srbiji pruža mogućnost jednom mladom kandidatu/kandidatkinji iz Srbije da učestvuje u razmenama o pitanjima ˶Ljudskih prava pred zdravstvenim izazovima˝ u Parizu od 3. do 11. jula 2016. godine. Boravak će biti prilika za učestvovanje u konferencijama, debatama, okruglim stolovima i radionicama na francuskom jeziku, kako bi se razmatrali izazovi za ljudsko zdravlje i predložila neka rešenja.

Konkurs je otvoren za:

  • kandidate starosti između 20 i 26 godina;
  • državljane Srbije;
  • društveno angažovane osobe ili osobe zainteresovane za pitanja zdravlja i Ljudskih prava;
  • kandidate koji dobro vladaju francuskim jezikom (zahtevani nivo znanja : minimum B1).

Dosije za kandidaturu:
Svaki kandidat treba da napiše članak na francuskom jeziku (maksimalno dve stranice teksta) kojim će predstaviti jednu ili više inicijativa/akcija sa kojima je upoznat, ili za koje misli da mogu da poboljšaju zdravstveno stanje pojedinaca kroz :

  • promovisanje zdrave ishrane,
  • bavljenje sportom,
  • i/ili prevenciju sanitarnih rizika vezanih za životnu sredinu (zagađenje vazduha, vode, zemljišta).

Ovi predlozi treba da budu realistični i prilagođeni srpskom društvu, da bi omogućili da se građanima pomogne da odaberu zdraviiji način života na lokalnom nivou.

Kriterijumi za izbor:
Žiri će ocenjivati:

  • kvalitet i originalnost predloženih aktivnosti ;
  • koliko su predložene inicijative realistične u kontekstu Srbije ;
  • građansku dimenziju predloženih inicijativa.

Učešće kandidata u radu nekog udruženja biće dodatno vrednovano, kao i vladanje francuskim jezikom.

Članak treba poslati gđi Lor Tarijel na: laure.tariel@institutfrancais.rs najkasnije do 4. aprila 2016. godine, uz biografiju kandidata (curriculum vitae) kojim će se posebno ukazati na posvećenost kandidata poštovanju zdravlja i Ljudskih prava (naročito kroz učešće u radu nekog udruženja).

Nagrada : Odabrani kandidat će boraviti u Parizu od  3. do 11. jula 2016. godine, u organizaciji Francuskog instituta (koji preuzima troškove povratne avionske karte od Beograda do Pariza, troškove smeštaja, ishrane i obuke).

Izvor: Francuski institut u Srbiji


Konzorcijum