Konkurs za studentske radove Otvorenog univerziteta

Aktuelno | 11.06.2014. 02:02


 

KONKURS ZA STUDENTSKE RADOVE OTVORENOG UNIVERZITETA

TEMA: KULTURA

"Umetnost koja ne služi narodu samo je zabava besposlenih ljudi", rekao je Vladimir Majakovski. Kakva treba da bude uloga umetnosti i uopšte kulture je pitanje ne samo za stvaraoce, već i za državu i njene instutucije. Ima li mesta za kulturu na tržištu i ko može sebi da je priušti? Ko je današnja kulturna publika? Da li umetnost treba da kritikuje ili da bude lepa?

Pozivamo sve studente da daju odgovore na ova pitanja i postave nova učešćem na konkursu za studentske radove Otvoreni univerzitet univerzitetske akademske debatne mreže Otvorena komunikacija. Radove možete pisati ili snimiti na jednu od sledećih tema:

1. Izvori finansiranja kulture

2. Cenzura i umetnicke slobode

3. Nacionalni ili kosmopolitski identitet u kulturi

4. Zaštita autorskih prava u Srbiji

5. Dostupnost i otvorenost umetnosti

 

Tekst između 500 i 1500 reči ili video blog u trajanju od 5 do 15min treba poslati do 15. juna na e-mail ouniverzitet@gmail.com sa oznakom teme na koju pišete. Svi radovi će biti objavljeni na ouniverzitet.wordpress.com. Autori dva najbolja rada biće pozvani da kao govornici učestvuju na javnoj tribini i njihovi radovi će biti objavljeni u godišnjoj publikaciji Otvorenog univerziteta.

Više informacija potražite na našoj Fejsbuk stranici https://www.facebook.com/Otvoreniuniverzitet i na sajtu ouniverzitet.wordpress.com

Projekat Otvoreni univerzitet je zamišljen sa namerom okupi sve eksperte, profesore, studente i druge društveno odgovorne aktere, sa idejom da oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema. Partner na projektu je Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) preko koje se povezujemo sa studentima iz Hrvatske i ohrabrujemo razmenu mišljenja tako što i oni imaju priliku da pišu radove za konkurs Otvoreni univerzitet i učestvuju na tribinama. Projekat se radi uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Projekat podržava Fond za otvoreno društvo.


Konzorcijum