Otvoreni prvi pozivi za Kreativnu Evropu!

Projekti | 14.12.2013. 00:00


Evropska komisija je otvorila prve pozive za program Kreativna Evropa, za potprograme CULTURE i MEDIA, koji startuju od januara 2014. godine. Prvi krajnji rokovi za konkurisanje iz oblasti kulture su 5. mart 2014. za projekte saradnje, 12. mart za književne prevode, a 19. mart za evropske mreže i platforme. Za potprogram MEDIA prvi rok za apliciranje na različite odeljke je 28. februar 2014.

Stranica sa linkovima ka posebnim pozivima, sa smernicama za aplikante i formularima, nalazi se ovde: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm ..

Pre apliciranja proverite s Ministarstvom kulture kada je planirano potpisivanje Ugovora o učešću Srbije u programu (Memoranduma o razumevanju), kako bi saznali da li institucije iz Srbije mogu da učestvuju! Prema poslednjim informacijama koje ima TKK, planirano je učešće u delu CULTURE, dok za MEDIA nisu ispunjeni neophodni uslovi.


Konzorcijum