Promocija izdanja Zadužbine Andrejević za 2014. godinu

Akademske | 29.05.2014. 13:00


Svečanost povodom promocije monografija izdatih od strane "Zadužbine Andrejević", koje su prethodno bile izabrane na 35. konkursu za doktorske radove i posebna izdanja i 10. konkursu za master radove, održana je u četvrtak, 29. maja 2014. godine, u Zadužbini Ilije Kolarca na Studentskom trgu br. 5 u Beogradu.

Iz oblasti umetnosti i kulture, u bibliteci "INITIUM", izašle su monografije troje autora sa Univerziteta umetnosti, UNESKO katedre za Kulturnu politiku i menadžment. To su:

- Mia Kovačević: Razvoj publike u izviđačkim umetnostima / Audience development in performing arts

- Jovana Avramović Đorđević: Savremeni tokovi umetničkog tržišta: umetnici i nove kompetencije / Contemporary trends of Art market: artist and new competences

- Dalibor Stojanović: Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti

Zadužbina Andrejević je osnovana pre 20 godina sa ciljem pružanja podrške i pomoći talentovanim i perspektivnim naučnicima u predstavljanju njihovih naučnih dela. U okviru svojih biblioteka "DISSERTATIO" i "ACADEMIA" Zadužbina objavljuje priređene doktorske i magistarske radove, biblioteka "Posebna izdanja" pruža mogućnost objavljivanja naučnih dela već afirmisanih stručnjaka, u biblioteci "SPECIALIS" objavljuju se specijalistički radovi, a u biblioteci "INITIUM" master radovi. Pored nabrojanih, postoji i biblioteka "INSPIRATIO" koja donosi posebno vredne naučne radove ili informacije o njima, kao i biblioteka "EDUCATIO", u okviru koje se objavljuju radovi sa velikom upotrebnom vrednošću u praksi.

Ove godine, ponovo je otvoren konkurs za objavu naučnih  radova do 30. juna 2014. Više informacija na linku http://zandrejevic.rs/konkursi/

 


Konzorcijum