PRVA MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA KREATIVNE EKONOMIJE

Akademske | 22.05.2015. 03:20


Letnja škola kreativne ekonomije osmišljena je kao program saradnje i razmene multidiscipliranih znanja iz oblasti kreativne ekonomije, којi treba da omogući integraciju kulture i kreativnih industrija u proces razvojnog planiranja i formira eduktivne alate za obrazovanje budućih poslenika u oblasti urbanog dizajna, planiranja i razvoja kulture i  kreativnih industrija.

Predviđeno je, da se I Letnja škola kreativne ekonomije održi kao program edukacije iz oblasti kreativne ekonomije sa temom revitalizacije napuštenih objekata sa spomeničkim vrednostima u funkciji razvoja umetnosti i kreativnih industrija. Program se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Pensilvaniji – Školom za dizajn (vodećom akademskom školom za urbani dizajn, planiranje i arhitekturu, The Best College Rankings) i u partnerstvu sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka. 

Direktor programa ovogodišnje letnje škole je Donovan Rypkema, arhitekta, predavač na Školi za dizajn, Univerziteta u Pensilvaniji i vodeći stručnjak u oblasti ekonomike konzervacije i rehabilitacije objekata sa spomeničkim vrednostima. 

Letnja škola će se održati u periodu 31.05.2015. -12.06.2015. i osmišljena je kao kombinacija teorijskih predavanja i zajedničkog radioničkog rada studenata iz Srbije i SAD. Ona ima za cilj da pruži specifičan i multidisciplinarni teorijski i metodološki pristup istraživanju u domenu urbanih struktura i objekata koji imaju spomeničke vrednosti sa ciljem da ukaže na moguće pravce urbane regeneracije, redizajna i prilagođavanja ovih objekata potrebama kreativnih preduzetnika i umetnika u određenim sredinama.

Više informacija možete pronaći na stranici:

http://www.kreativnaekonomija.com/medunarodna-skola-kreativne-ekonomije-kulturno-naslede-kreativne-industrije-otkrivanje-novih-kreativnih-zarista/#more-8616

 


Konzorcijum