Kulturna raznolikost i interkulturni dijalog za kulturu mira

  • Telefon: + 357-22841500 (office) + 357-22357481 (fax)
  • Sajt: http://www.intercollege.ac.cy
  • Adresa: 46, Makedonitissas Av., P.O. Box 24005, Nicosia, Cyprus
Informacije

Osnovana 2004. godine u školi za obrazovanje, Intercollege, Nikozija (Kipar).

 

Oblasti / Discipline
Kulturna raznolikost, međunarodni dijalog.

Ciljevi

  • promovicija integrisanog sistema istraživanja, obuke, informisanja i dokumentacije u oblasti kulturnog diverziteta i međunarodnog dijaloga.
  • To će poslužiti kao sredstvo za olakšavanje saradnje između međunarodno priznatih istraživača i nastavnog osoblja u Intercollege i drugih institucija na Kipru i drugde u Evropi, i u drugim regionima sveta.

Institucija
Škola za obrazovanje, Intercollege

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura.

Kontakt
Dr Van Coufoudakis, škola za obrazovanje, Intercollege

Konzorcijum