Kulturno nasleđe i turizam

  • Email adresa: kurt.luger@sbg.ac.at
  • Telefon: +43-662-8044-4162/4192 (office)
  • Adresa: Kapitelgasse 4-6, Salzburg, Austria
Informacije

Osnovana 2011. godine na Univerzitetu u Salcburgu (Austrija).

 

Oblasti / Discipline 
Kulturno nasleđe i turizam

Ciljevi
• pružanje podrške naučnim istraživanjima u oblasti kulturnog nasleđa, turizma i studija kulture, u skladu sa UNESCO konvencijom o kulturnom nasleđu;
• podizanje nivoa znanja kroz osnovna i primenjena istraživanja, razvijanje saradnje sa drugim bazama podataka;
• podizanje svesti o vezama između kulturnog nasleđa i turizma, kao i identifikovanje primera dobre prakse, i ,
• sprovođenje istraživačkih projekata i razvoj studijskih programa i postdiplomske kurseva sa ciljem da dopune aktivnosti univerziteta u oblasti kulturnog nasleđa i turizma.

Institucija
Univerzitet u Salcburgu, Austrija

UNESKO Sektor / kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt:
Dr Kurt Luger, rukovodilac
Univerzitet u Salcburgu

Konzorcijum