Menadžment kulturnog nasleđa i održivost

Informacije

Osnovana 2011. godine, na Institutu za društvene i evropske studije i Corvinus Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska).


Oblasti / Discipline
Menadžment kulturnog nasleđa i održivost

Ciljevi

  • širenje novih koncepata menadžmenta kulturnog nasleđa i održivosti, kao i podizanje svesti o lokalnom i regionalnom razvoju, zaštiti životne sredine i državnih organa, institucija visokog obrazovanja i akademskog istraživanja;
  • implementacija međunarodnog master programa u oblasti menadžmenta kulturnog nasleđa i održivosti;
  • da služi kao stub za prikupljanje, proizvodnju i diseminaciju novih znanja, rezultata istraživanja, ideja i najboljih praksi u oblasti menadžmenta kulturnog nasleđa i održivosti , koji uključuje nove partnere poput privatnog sektora, lokalnih i regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva, i,
  • doprinis pojavi međunarodnih mreža za povezivanje institucija sa sličnim ciljevima koji se odnose na menadžment kulturnog nasleđa i održivosti širom sveta.

Institucija
The Institute for Social and European Studies Foundation ("ISES")

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakti
Profesor Ferenc Miszlivetz
direktor
Institut za društvene i evropske studije 
Chernel utca 14
9730 Kőszeg
Mađarska

Profesor Tamás Mészáros
rektor
Corvinus Univerzitet u Budimpešti
Fővám tér 8
1093 Budimpešta
Mađarska

Konzorcijum