Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju

  • Email adresa: fdu@ac.me
  • Telefon: +38241231460 (office)
  • Adresa: Vojvode Batrića 1, Cetinje, Montenegro
Informacije

Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju počeo je sa radom školske 1994/95. godine, kao odsjek u okviru Fakulteta likovnih umjetnosti. Fakultet stiče svoju institucionalnu samostalnost 1997. godine. Fakultet dramskih umjetnosti u okviru svoje nastavne djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije. Osnovne studije na Fakultetu dramskih umjetnosti, u trogodišnjem trajanju, organizuju se i realizuju na sljedećim studijskim programima: 

Gluma
Pozorišna režija
Produkcija 
Filmska i televizijska režija
Dramaturgija

Na Fakultetu dramskih umjetnosti organizuju se specijalističke poslijediplomske studije u trajanju od jedne studijske godine i organizovane su na svim studijskim programima. Magistarske studije u trajanju od  jedne studijske godine, nakon završenih specijalističkih studija,  organizovane su, za sada, na studijskim programima Gluma i Produkcija. Na studijskim programima Gluma, Režija (pozorišna, filmska i televizijska), Dramaturgija i Produkcija, vodimo vas kroz brojne akademske discipline, teorijska i vrijednosna tumačenja umjetnosti i kulture, od klasične istorije umjetnosti pozorišta, drame i filma do moderne umjetnosti i vizuelne kulture savremene svakodnevice. 
Specifičnost nastavnog procesa na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju je u praktičnom stvaralačkom radu tokom  procesa sticanja profesionalnih znanja i vještina. Studiranje se, zapravo, odvija u kreativnim radionicama na čelu sa iskusnim pedagozima, poznatim savremenim stvaraocima na polju teatra i filma, kao i kroz predavanja teoretičara umjetnosti i kulture koja su u interakciji sa kreativnom praksom, a završni ispiti naših studenata su javna prezentacija rada tokom svih  godina njihovih studija. 
Međusobno prožimanje i saradnja budućih glumaca, reditelja, pisaca, i producenata tokom studiranja, dinamizam i transparentnost nastavnog procesa, atraktivnost i mobilnost nastave, kao i mogućnost saradnje sa studentima Fakulteta likovnih umjetnosti i Muzičke akademije na Cetinju, predstavljaju dodatne osobenosti nastave i znače kvalitet modernog studiranja na Fakultetu dramskih umjetnosti.  Naša najbolja preporuka su izuzetne generacije glumaca, reditelja, dramskih pisaca i producenata, već uspješnih savremenih stvaralaca, među kojima stasavaju i budući pedagozi Fakulteta dramskih umjetnosti.

 

Konzorcijum