Nasleđe i urbane studije

  • Email adresa: kancelaria@uek.krakow.pl
  • Telefon: +48 12 2935 486 (office) +48 12 2935 097 (fax)
  • Adresa: ul. Rakowicka 27, Cracow, Poland
Informacije

Osnovana 2008. godine, na Ekonomskom fakultetu u Krakovu, (Poljska).

Oblasti / Discipline
Menadžment nasleđa i zaštita istorijskog urbanog pejzaža


Ciljevi

  • promocija razvoja i istraživanja u oblasti menadžmenta nasleđa, sa posebnim osvrtom na zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope;
  • stvaranje novog nastavnog plana i programa sa fokusom na održivom urbanom razvoju, zaštiti istorijskih urbanih pejzaža, menadžmentu kulturnog nasleđa i revitalizaciji, društvenoj koheziji, regionalnom razvoju, turizmu;
  • razvoj međunarodne saradnju sa Međunarodnom kulturnim centrom u Krakovu.

Institucija


UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura 

Kontakt
Profesor dr Andrzej Chochół 

Konzorcijum