Interkulturalni i interreligijski dijalog za Jugoistočnu Evropu

Informacije

Osnovana 2007. godine, na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija).

 

Oblasti / Discipline
Interkulturalni i međureligijski dijalog za Jugoistočnu Evropu.

Ciljevi:
• Svrha Katedre je da promoviše integrisani sistem istraživanja, obuke, informacija i dokumentacije u oblasti interkulturalnog i međureligijskog dijaloga za Jugoistočnu Evropu.
• Treba da posluži kao sredstvo za jačanje saradnje međunarodno priznatih istraživača, univerzitetskih profesora i drugih institucija u Austriji i Evropi.
• Ciljevi su takođe: 1. Proučavanje zajedničkih osnova i razlika između različitih religijskih tradicija, posebno u Jugoistočnoj Evropi; 2. Doprines mirnom suživotu različitih kultura i religija, posebno u Jugoistočnoj Evropi; 3. Koordinicija nastave i istraživanja o interkulturalnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu u Jugoistočnoj Evropi u okviru Bogoslovskog fakulteta; 4. Jačanje znanja i svesti o interkulturalnim i međureligijski problemima u jugoistočnoj Evropi; 5. Učešće u UNITVIN mreži na interkulturalni i međuverski dijalog.

Institucija
Univerzitet Karl-Franzens, Graz (Austrija)

Partner
Centar kompetentnosti Jugoistočna Evropa


UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru
Kultura

Kontakt
Prof Basilius Groen, rukovodilac

Univerzitet Karl-Franzens, Institut za liturgiju, hrišćansku umetnost i himnologiju

Konzorcijum