Interkulturalni dijalog

  • Email adresa: tsuculturologia@yahoo.com
  • Telefon: (995-32) 220050 (office) (995-32) 899247815 (fax)
  • Adresa: 1 Chavchavadze av, Tbilisi, Georgia
Informacije

Osnovana 2006. godine, na Ivane Javakhishvili državnom univerzitetu, Tbilisi (Gruzija) .

Oblasti / Discipline
Studije kulture, uporedne studije civilizacije.

Ciljevi

  • Da promoviše integrisani sistem istraživanja i obuke u oblasti studija kulture i uporednih studija civilizacije.
  • Da posluži kao sredstvo za olakšavanje saradnje između međunarodno priznatih istraživača i univerzitetskog nastavnog osoblja i drugih institucija u Gruziji i kavkaskom regionu.

institucije domaćina

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura .

Kontakt
Prof Nino Chikovani

Konzorcijum