Studije Jugoistočne Evrope

  • Telefon: 40 21 312 6907 (office) 40 21 312 5429 (fax)
  • Adresa: 19, Gen. Budisteanu st., Bucharest, Romania
Informacije

Osnovana 1998. godine na Akademiji umetnosti u Bukureštu (Rumunija).

Oblasti / Discipline
Multidisciplinarne studije o zemljama Jugoistočne Evrope i susednim zemljaa crnomorskog sliva.

Ciljevi

  • Razvoj postdiplomskih studijskih programa na različitim univerzitetima u regionu 
  • Priprema komparativne analize razvoja, uključujući i zemlje centralne Evrope, oblasti Mediterana i Bliskog Istoka.
  • Uspostavljanje informacionog i komunikacionog centra.
  • Uspostavljanje kulturne savetodavne grupe za rešavanje konflikata u regionu.

Institucija 
Univerzitet umetnosti u Bukureštu

 

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu

Društvene i humanističke nauke

Kontakt
Prof. Razvan Theodorescu, Akademija umetnosti u Bukureštu, Fakultet likovnih umetnosti

Konzorcijum