Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

  • Email adresa: aofarts@uns.ac.rs
  • Telefon: +38121422176 (office) +38121420187 (fax)
  • Adresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad, Serbia
Informacije

Akademija umetnosti Novi Sad 2003. godine, osniva Katedru za audio-vizuelne medije i pokreće  sledeće studijske programe: Montaža u audiovizuelnim medijima, Kamera, Snimanje i dizajn zvuka, Dizajn svetla, Animacija i vizuelni efekti, Produkcija za audio-vizuelne medije. Navedeni ishodni profili su zasnovani na obuci studenata i usvajanju osnovnih znanja koja su, krećući se od gramatike jezika audiovizuelnih medija do estetike i kreacije složenih formi, locirana u oblastima kreiranja i veštine manipulacije pokretnim slikama, tehničko-tehnoloških aspekata filmske fotografije, snimanja i dizajniranja zvuka, kreativne primene dizajna svetla, animacije i vizuelnih efekata, odnosno osposobljavanja za svestran producentski rad (u pozorištu, radiju, filmu, televiziji).

PRODUKCIJA ZA AUDIO-VIZUELNE MEDIJE (OSNOVNE, MASTER AKADEMSKE STUDIJE)

Studijski program Produkcija za audio-vizuelne medije je projektovan veoma široko i podrazumeva sticanje znanja iz oblasti pozorišta, radija, filma, televizije i scenskih događanja.

Nastava je koncipirana tako da studenti prate teoretsku nastavu zajedno sa svojim kolegama u grupi (oko 30), gde stiču osnovna znanja o oblasti za koju su se opredelili ali i o komplementarnim oblastima (Režija, Kamera, Dizajn svetla, Dizajn zvuka, Montaža, Animacija i vizuelni efekti), jer su to ujedno i zanimanja sa kojima će sarađivati u budućem radu. Vežbe se odvijaju po manjim grupama od po 5 studenata. Kasnije, nastava i vežbe su stručno usmerenije i obavljaju se u manjim grupama (od 5 do 17 studenata). Kroz ceo period studija kod studenata razvijamo kreativnost, samostalnost i podstiče se istraživački rad. Na master studijama kod studenata se razvijaju savremeni trendovi produkcije, koji se baziraju na kreativnoj ulozi producenta od ideje do realizacije, distribucije i javnog prezentovanja produkcionog projekta, kao i istraživanje novih produkcionih formi u audio-vizuelnim medijima.

Konzorcijum