PRILOG KULTURNOJ POLITICI SRBIJE

Akademsko | 01.06.2015. 08:00


Dom kulture Studentski grad - Sreda 3. 6. 2015. u 19:00, Klub Magistrala

PRILOG KULTURNOJ POLITICI SRBIJE

Govore: dr Milica Vasiljević Blagojević i dr Nenad Perić, Univerzitet Metropolitan

Kao i druge zemlje u tranziciji, Srbija se suočava sa izazovom redefinisanja kulturne politike, koja bi trebalo da bude integralni deo novog socijalnog, kulturnog i ekonomskog sistema. Polazeći od činjenice da su javne politike jedan od pokretača društvenog i ekonomskog razvoja, rad aktuelizuje zapostavljenu i degradiranu kulturnu politiku Republike Srbije. Autori pokušavaju da dokažu da je stepen kulture jednog naroda u korelaciji sa nivoom društvenog razvoja, kao i da razvijene kulturne potrebe stanovništa jedne zemlje mogu da utiču i na ekonomski prosperitet.

 


Konzorcij