Sofija Drecun

izvršna koordinatorka in urednica

Regionalna platforma za kulturno politiko in management
Biografija

Sofija Drecun je izvršna koordinatorka in urednica Regionalne platforme za kulturno politiko in management. Soustanoviteljica je nevladne organizacije ORUK in lastnica spletne svetovalne agencije WEB & TECH FEED.


Diplomirala je iz managementa in gledališke, radijske in kulturne produkcije na Fakulteti za dramske umetnosti (2011) in potem končala master šudij na UNESCO katedri za kulturno politiko in management (2012) interdisciplinarnega master študijskega programa Univerze za umetnost v Beogradu, ki se izvaja v sodelovanju z Univerzo Lyon 2 (Université Lumière Lyon 2), z master tezo «Internet based religions: alternative and deregulated systems of belief in new media environment». Trenutno je študentka znanstvenega doktorskega študija managementa kulture in medijev na Fakulteti za dramske umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu.
                                  
Kot študentka in raziskovalka je sodelovala in se udeležila številnih seminarjev in konferenc na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, na področju kulturne politike, managementa v kulturi, medijev in religije itn.


Njena raziskovalna zanimanja obsegajo nove medije, odnos digitalnih domorodcev in digitalnih priseljencev, cyber religije, družbene mreže, digitalno pismenost in semiotiko, in internet meme.


Konzorcij