Konferencija Program Kreativna Evropa 2014 – 2020: Srbija i perspektive evropske saradnje

Current | 25.06.2014. 11:00


Desk Kreativna Evropa Srbija, čija je misija primena programa Kreativna Evropa u Srbiji, organizuje prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Program Kreativna Evropa 2014 – 2020: Srbija i perspektive evropske saradnje„. Konferencija će biti održana 30. juna, 1. i 2. jula 2014. godine, u Palati „Srbija“ i Klubu Poslanika.

Konferencija traje tri dana i sastoji se od panela, radionica i pratećih programa na temu savremene evropske saradnje i kulturne politike. Prvi dan konferencije postavlja širi tematski okvir – od institucionalnog povezivanja na evrospkom nivou, preko regionalne i saradnje između regiona, do uloga koje preuzimaju pojedinci, neformalne grupe, udruženja i mreže u oblasti kulture. Drugi dan konferencije posvećen je ključnim temama programa Kreativna Evropa: razvoju publike, mobilnosti i kreativnim industrijama. Treći dan konferencije predviđen je za održavanje radionica koje se direktno tiču programa Kreativna Evropa. Usled uspostavljanja novih procedura programa, cilj konferencije jeste i da se domaćim profesionalcima u kulturi prenesu potrebna praktična znanja.

Program konferencije preuzmite ovde.

http://www.kreativnaevropa.rs/

 


Consortium