Objavljena sta javna razpisa za dodiplomske in podiplomske štipendije v šolskem letu 2014/2015, rok prijave: 5. maj 2014

Objavljena sta javni razpis za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2014/2015 za dodiplomske študije v tujini za področje umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine in javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2014/2015 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati ter nekatere poklice na področju kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta.
 
Ministrstvo bo sredstva na razpisu za dodiplomske štipendije namenilo za štipendije za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine ter za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa. Usposabljanje za nekatere specifične umetniške poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske in študije je pozornost namenjena tudi izobraževanju za poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna. Višina mesečne štipendije je predvidoma 651 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu tudi delež šolnine (za študij v tujini), vendar do največ 50 % oziroma do največ 2.000 EUR in v okviru finančnih zmožnosti ministrstva. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino Ie v primeru, da je navedena v prijavi, ter da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov.
 
Ministrstvo bo sredstva na razpisu za podiplomske štipendije namenilo za štipendije za podiplomski študij z javno veljavnostjo in izpopolnjevanje v tujini ter v Republiki Sloveniji na področjih umetnosti, AV kulture, kulturne dediščine in področje kulturnega menedžmenta ter štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati, s ciljem večje dostopnosti do izobraževanja, dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter lažjega vključevanja mladih na trg dela. Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končnem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter arhitektura, oblikovanje in fotografija, AV kultura. Področje kulturne dediščine za katero se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, obsega: konserviranje-restavriranje, vseh zvrsti predmetov kulturne dediščine razen Iikovne dediščine, muzeologijo in muzejsko pedagogiko. Področje kulturnega menedžmenta obsega podiplomski študij z javno veljavnostjo na podlagi katerega kandidat pridobi magistrski ali doktorski naziv. Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo na področju umetnosti, so: plesalec (sodobni ples), baletni plesalec, koreograf, igralec v lutkovnem gledališču, oblikovalec svetlobe na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev - za oder), radijski režiser, dirigent za zbor, dirigent za simfonični orkester, filmski scenarist, filmski producent, kostumograf, gledališki scenograf. Predvidena višina mesečne štipendije za podiplomski študij v Republiki Sloveniji je 325  EUR, višina mesečne štipendije za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa 651 EUR in sicer v okviru finančnih zmožnosti ministrstva.
 
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za posamični razpis za šolsko leto 2014/2015 znaša 48.000  EUR proračunskih sredstev do konca leta 2014.
 
Rok za oddajo vlog za oba razpisa je 5. maj 2014.

Več informacij na: http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/3/article/12447/6077/092db2c7f8699336d33ce932d65f5fde/

Prijavite se

Komentarji

Morate biti prijavljeni, da objavite komentar.
 
Kategorije
Koledar dogodkov
05 / 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Konzorcij