O nas

Regionalni projekt The Cultural Policy and Management Platform je začela izvajati UNESCO katedra za kulturno politiko in management Univerze za umetnost v Beogradu, v sodelovanju z več kot tridesetimi inštituti, visokošolskimi ustanovami in organizacijami civilne družbe iz Jugovzhodne Evrope z namenom spodbujanja pozitivnih sprememb v globalni retoriki o kulturi in izobraževanju na področju kulturne politike in managementa, v skladu s posebnimi razvojnimi potrebami v regiji Jugovzhodne Evrope.

The Cultural Policy and Management Platform predstavlja edinstveno večjezično podatkovno zbirko visokošolskih ustanov, inštitutov kot tudi relevantnih organizacij civilne družbe ter mrež, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem na področju kulturne politike in managementa v omenjeni regiji.

Glede na to, da je Platforma realizirana v sodelovanju z najbolj pomembnimi visokošolskimi ustanovami in organizacijami civilne družbe v regiji, ima le ta potencial da se lahko praktično ukvarja s tako rekoč vsemi pomembnimi družbenimi vprašanji – od implicitnih politik do vsakodnevnih kulturnih praks, in jih celo prevede v konkretne kulturne dejavnosti s praktičnimi rezultati (na področju kulturne dediščine, književnosti, vizualnih in scenskih umetnosti, raziskovanja, izobraževanja itn.).

 

Glavni cilji Platforme so:
• prispevek k razpravi o naravi trajnostnega kulturnega razvoja, ki je na svetovni ravni vse bolj prisotna, in sicer z vidika posebnih potreb v regiji Jugovzhodne Evrope;

• strateška uporaba obstoječih regionalnih in mednarodnih virov z namenom institucionalizacije mehanizmov za ohranjanje zmogljivosti kulturnih akterjev Jugovzhodne Evrope;

• vzpostavitev regionalnega inovacijskega sistema (proizvodnja, prenos in uporaba znanj) na področju kulturnih dejavnosti;

• spodbujanje interdisciplinarne narave kulturne politike in zagotavljanje okvirja za inovativni (integrativni) pristop k razvoju humanističnih, družbenih in drugih znanosti po vsej Jugovzhodni Evropi;

• spodbujanje pomena etičnega in kompetentnega upravljanja na področju kulture;

• vzpostavitev Platforme kot ključnega strokovnega vira za kulturo in razvoj v Jugovzhodni Evropi.

 

Projekt The Cultural Policy and Management Platform je podprt s strani ERSTE Stiftung iz Dunaja.

Konzorcij