Unicult2020:The international Arts & Cultural Management and Policy Programme

Aktualno | 21.05.2016. 00:00


Unicult2020 međunarodni program kulturne politike i menadžmenta u kulturi organizuje Univerzitet u Rijeci u periodu od 4. do 17. jula 2016. 

Više informacija na engleskoj verziji platforme.


Konzorcij