Mihaljinac, Nina i Fotev, Ana - Kako razvijati kulturu u Srbiji? Stavovi o dilemama tranzicione kulturne politike

 

Kulturna politika je jedna od javnih politika kojom se uređuje oblast kulture odnosno, radi na negovanju kulturne baštine, razvoju savremenog stvaralaštva, podsticanju učešća građana u kulturnom životu, kao i vođenju međunarodne kulturne saradnje. To se postiže pomoću različitih mera i instrumenata (npr. osnivanje ustanova kulture, finansiranje programskih aktivnosti ustanova kulture ili projekata pojedinaca, zakonsko regulisanje oblasti, uređenje statusa samostalnih umetnika, strateško planiranje). Svaka kulturna politika temelji se na vrednostima koje društvo u određenom periodu razvija. Srbija se već izvesno vreme nalazi u takozvanom periodu tranzicije, kojeg obeležava smena socijalističkog sistema upravljanja sistemom neoliberalnog kapitalizma i demokratije. Napuštanje prethodnih i uvođenje novih vrednosti unosi brojne dileme i konfuzije u svim oblastima društvenog funkcionisanja, pa tako i u kulturi. Da li i u kojoj meri treba obezbediti javno finansiranje kulture, a u kojoj kulturne aktivnosti prepustiti tržištu i razvijati kreativne industrije; da li u procesu evrointegracija ulagati više u projekte internacionalizacije ili negovanje nacionalne kulture? – neka su od pitanja s kojima su donosioci odluka suočeni. Istraživanje UNESKO Katedre kulturi i kulturnu politiku i menadžment bavi se stavovima ljudi, a pre svega studenata društvenih, humanističkih i umetničkih fakulteta na temu nekih od ključnih dilema kulturne politike u savremenoj Srbiji.

Ključne reči: kulturna politika, tranziciona kulturna politika, Srbija, Matarasso and Landry


Komentarji

Morate biti prijavljeni, da objavite komentar.
 
Koledar dogodkov
07 / 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Konzorcij