Gordana Milanović, MA

Istoričarka umetnosti

Biografija

Gordana Milanović završila je osnovne akademske studije na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uporedo sa studijama, posvetila se volonterskom radu i učestvovala je u izložbenim aktivnostima Narodnog muzeja u Beogradu, Doma vojske Srbije, Galerije BeoArt-LiveArt, manifestaciji Noć muzeja. Intersovanje ka konzervaciji i restauraciji umetničkih predmeta rezultiralo je obukom u Centralnom institutu za konzervaciju i restauraciju u Beogradu gde jedno vreme volontira na odeljenju za konzervaciju i restauraciju keramike. U okviru KUD-a „Branko Radičević“ iz Stare Pazove u periodu od 2012. do 2013. godine volontira kao rukovodilac dečje likovne sekcije.

Nakon diplomiranja na Odeljenju za umetnost i vizuelnu kulturu novog veka, nastavlja master studije na istom fakultetu. Kao najuspešniji student upisan na master program istorije umetnosti dobija nagradu „Prof. dr. Katarina Ambrozić“ koja podrazumeva stipendiju za studijski boravak u Parizu. U Francuskoj je ostvarila odličnu saradnju sa institucijama Musée Bourdelle i Bibliothèque Forney. Istraživački rad rezultirao je predavanjem Milo Milunović i Antoan Burdel: Slika Kraljica od Sabe kao omaž iskrenog prijateljstva, održanom u Biblioteci grada Beograda decembra 2014. godine.  

Istovremeno sa master studijama, započinje stručnu praksu u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Najzančajniji projekat realizovan tokom rada u muzeju je autorska izložba Ratni slikari iz kolekcije Pavla Beljanskog. Zahvaljujući stečenom muzejskom iskustvu i praksi u maju 2015. godine polože državni ispit za kustosa pred komisijom Muzeja Vojvodine.

Master studije istorije umetnosti završava u septembru 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,71. Mater teza u kojoj preispituje funkciju umetnosti i njenu ulogu u konstituisanju slike vladara i vladarske ideologije, Vizuelna kultura na dvoru Filipa Dobrog (mentor: prof. dr. Saša Brajović) odbranjen je na Odeljenju za umetnost i vizuelnu kulturu novog veka. Segment rada uobličen u formi predavanja Visual Culture in the Service of Creating Ideology of Ruler izlaže na IV Međunarodnoj konferenciji studenata istorije umetnosti u Zagrebu, novembra 2015 godine. Isti rad proglašen je najboljom master tezom iz opšte istorije umetnosti u protekle dve generacije, pa je tim povodom postala laureat nagrade Narodnog muzeja u Beogradu.

Dalje obrazovanje nastavlja na Univerzitetu umetnosti u Beogadu i  Université Lumière Lyon 2 na master studijama UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment. Njena interesovanja proširila su se na polje menadžmenta kulturnog nasleđa i kulturne politike, a stečena praktična znanja želi da primeni na lokalni razvoj kulture, primarno Opštine Stara Pazova.


  • Email adresa: goga171m@gmail.com
  • Interesovanja:
    Umetnost i vizuelna kultura novog veka, Moderna umetnost u Srbiji do II svetskog rata, Muzeologija, Menadžment kulturnog nasleđa, Kulturna politika, Kulturno nasleđe i razvoj lokalne zajednice
Konzorcijum