Uredništvo


 • Belgrade

 • Ana Martinoli
  docent

  Dr Ana Martinoli radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu od 2003. godine. U zvanje docenta izabrana je 2010. godine na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti...

 • Julija Matejić, MA
  koordinator UNESCO katedre

  Julija Matejić je doktorand i istraživač Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i koordinator i demonstrator u nastavi UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment, interdisciplinarnog master studijskog programa organizovanog u saradnji sa...

 • Lana Rakanović
  urednik

  Lana Rakanović je urednik Regionalne platforme za kulturnu politiku i menadžment,suosnivač nevladine organizacije “ORUK”, i slobodni umetnik. Diplomirala je keramiku u klasi profesora Velimira Vukićevića (2006), na...

 • Marijana Cvetković, mr
  predavač

  Mr Marijana Cvetković je diplomirala istoriju umetnosti u Beogradu. Završila je postdiplomske studije menadžmenta u kulturi i kulturne politke u Beogradu i Lionu. Trenutno je doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (u oblasti...

 • Sofija Drecun
  izvršni koordinator i urednik

  Sofija Drecun je izvršni koordinator  i urednik Regionalne platforme za kulturnu politiku i menadžment. Suosnivač je nevladine organizacije «ORUK» i vlasnik internet konsultantske agencije «WEB & TECH...

 • Svetlana Jovičić
  asistent

  Mr Svetlana Jovičić je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2001. godine. Od tada radi kao asistent na istom fakultetu na predmetima Menadžment u kulturi i Mediji masovnih komunikacija. Svoju magistarsku tezu odbranila je na...

 • Blagoevgrad

 • Alena Lakova, Msc
  spoljni saradnik

 • Lachezar Bojidarov Antonov
  docent

  Dr Lachezar Bojidarov Antonov je docent na Southwest univerzitetu u Blagoevgradu (Bugarska). Diplomirao je Kulturalne studije (specijalizacija: Teorija kulture) 2000. godine, a magistrirao filozofiju (specijalizacija: Virtuelna kultura) 2001...

 • Ljubljana

 • Andrej Srakar, Mag.
  asistent

  Andrej Srakar je asistent i doktorand Ekonomskog  fakulteta  Univerziteta u Ljubljani i predsednik  Asocijacije  - najpoznatije  organizacije  nevladinog sektora u kulturi u Sloveniji. Njegovi glavni...

 • Novi Sad

 • Dušica Dragin
  asistent

  MA Dušica Dragin je rođena u Zaječaru 1974. godine. Diplomirala je i završila master studije na Katedri za audio-vizuelne medije, smer Produkcija na Akademij i umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je student...

 • Podgorica

 • Edin Jašarović
  predavač, saradnik u nastavi

  Mr Edin Jašarović je diplomirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju - odsek za produkciju. U okviru specijalizacije, završio je kurs Savremeni menadžment pozorišta, «Contemporary Theatre Management» L` Aqila...

 • Rijeka

 • Boris Ružić, mr
  asistent

  Boris Ružić (1985) je diplomirao na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od 2010. upisan je na Poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ (Interdisciplinarne znanosti) pri...

 • Skopje

 • Dejan Iliev
  asistent

 • Igor Vecovski, Mag.
  vanredni profesor

 • Lea Linin, MA

  Lea Linin je mlađi istraživač i asistent rukovodioca projekta - PAC Multimedia, Skoplje, gde sprovodi istraživanje, kao deo regionalnog istraživačkog projekta pod nazivom Procena kulturnih politika i programa koje finansira EU, kao...

 • Tuzla

 • Hazim Begagić
  docent

  Dr Hazim Begagić je docent na odseku za multimedijalnu produkciju Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je glumu 2002. godine na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli. Magistrirao je menadžment u kulturi na...

 • Zadar

 • Mirko Petrić
  predavač

  Mr Mirko Petrić predaje teorije medija i kulture i metode na Katedri za sociologiju Univerziteta u Zadru. Njegovo interesovanje za kulturnu politiku i civilno društvo je kako teorijskog, tako i...

 • Zagreb

 • Dinko Klarić
  stručni saradnik

Konzorcijum