Partneri

Regionalni projekat The Cultural Policy and Management Platform pokrenut je od strane UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, a realizovan u saradnji sa:


Konzorcijum