O nama

Regionalni projekat The Cultural Policy and Management Platform pokrenut je od strane UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, u saradnji sa preko trideset instituta, visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva iz jugoistočne Evrope, sa ciljem da promoviše pozitivne promene u globalnoj retorici o kulturi i obrazovanju u oblasti kulturne politike i menadžmenta, a u skladu sa specifičnim razvojnim potrebama regiona jugoistočne Evrope.

The Cultural Policy and Management Platform predstavlja jedinstvenu višejezičnu bazu podataka visokoškolskih ustanova, instituta ali i relevantnih organizacija civilnog društva i mreža, koje se bave istraživanjem, obrazovanjem i obukom u oblasti kulturne politike i menadžmenta u Regionu.

Budući da je Platforma realizovana u saradnji sa najznačajnijim visokoškolskim ustanovama i organizacijama civilnog društva u Regionu, ona ima potencijal da se bavi praktično svim važnim društvenim pitanjima – od implicitnih politika do svakodnevnih kulturnih praksi - štaviše, da ih prevede u konkretne kulturne aktivnosti sa praktičnim rezultatima (u oblasti kulturnog nasleđa, književnosti, vizuelnih i izvođačkih umetnosti, istraživanja, obrazovanja itd.).

 

Osnovni ciljevi Platforme su:

• da doprinese sve prisutnijoj globalnoj raspravi o prirodi održivog kulturnog razvoja, iz perspective spcifičnih potreba regiona jugoistočne Evrope;

• da se postojeći regionalni i međunarodni resursi koriste strateški u cilju institucionalizacije mehanizama za negovanje kapaciteta kulturnih aktera jugoistočne Evrope;

• uspostavljanje regionalnog inovacionog sistema (proizvodnja, prenos i primena znanja) u polju kulturnih delatnosti;

• da promoviše interdisciplinarnu prirodu kulturne politike i ponudi okvir za inovativni (integrativni) pristup razvoju humanističkih, društvenih i drugih nauka širom jugoistočne Evrope;

• da promoviše značaj etičkog i kompetentnog rukovođenja u oblasti kulture;

• da se uspostavi kao ključni profesionalni resurs za kulturu i razvoj u jugoistočnoj Evropi.

 

Projekat The Cultural Policy and Management Platform je podržan od strane ERSTE Stiftung iz Beča.

Konzorcijum