Članovi konzorcijuma


 • Belgrade

 • Milena Dragićević Šešić
  redovni profesor

  Dr Milena Dragićević Šešić, rektor Univerziteta umetnosti (2000-2004), redovni je profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije masovnih medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Rukovodilac UNESKO katedre za kulturnu politiku i...

 • Mirjana Nikolić
  redovni profesor

  Dr Mirjana Nikolić je redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, šef katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, predsedavajuća Naučnog veća FDU i direktor Instituta za pozorište, film...

 • Nikola Maričić
  redovni profesor

  Dr Nikola Maričić radi na Fakultetu dramskih umetnosti od 1988. godine. Izabran je u zvanje redovnog profesora 2005. godine, na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Predsednik je Saveta FDU i član Senata...

 • Vesna Milosavljević
  direktor

 • Blagoevgrad

 • Svetlana Hristova
  vanredni profesor

  Dr Svetlana Hristova je urbani sociolog, istraživač i predavač, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti Јugozapadnог univerziteta u Blagoevgradu, Bugarska, gde je bila šef Katedre za studije kulture (2000-2004), direktor Centra za...

 • Cetinje

 • Janko Ljumović
  vanredni profesor

  Mr Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju za predmete Pozorišna prodkucija i Radio produkcija, kao i predavač na poslijediplomskim studijama Menaždment u kulturi i Portfolio na Fakultetu...

 • Ljubljana

 • Aldo Milohnić
  Istraživač

  Dr Aldo Milohnić je doktorirao sociologiju kulture. Kao istraživač na Mirovnom institutu za društvene i političke studije u Ljubljani, on radi na istraživačkim projektima u oblasti sociologije kulture i kulturne...

 • Vesna Čopič
  predavač

  Dr Vesna Čopič je predavač u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta na Univerzitetu u Ljubljani, a radi i kao nezavisni konsultant. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, a doktorirala na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta...

 • Novi Sad

 • Mirko Štark
  vanredni profesor

  Mirko Štark je vanredni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu od 2008. godine, na smeru Produkcija za audio-vizuelne medije. Bio je organizator proizvodnje, Televizija Novi Sad, Srbija, 1976-1980; asistent producenta...

 • Rijeka

 • Daniela Urem

  Daniela Urem je diplomirala psihologiju na Pace University u New Yorku. Voditeljica je Ureda za kulturu Sveučilišta u Rijeci, kojeg je i osnovala 2012. godine. Osnivačica je i umjetnički direktor Doors...

 • Sarajevo

 • Amra Bakšić Čamo
  docent

 • Skopje

 • Martin Pančevski
  redovni profesor

 • Violeta Simjanovska
  izvršni menadžer

 • Tuzla

 • Srđan Vukadinović
  redovni profesor

  Dr Srdjan Vukadinović je rodjen 1956. godine u Titogradu (danas Podgorica), gdje je  završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na 5 fakulteta, i to: 1) Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu  – Grupa za...

 • Zadar

 • Inga Tomić-Koludrović
  redovni profesor

  Dr Inga Tomić-Koludrović je šef Katedre za sociologiju Univerziteta u Zadru i predsednik Hrvatskog udruženja sociologa. Njen istraživački fokus je uglavnom na savremenim sociološkim teorijama, globalizaciji, kulturi i identitetu...

 • Zagreb

 • Darko Lukić
  redovni profesor

  Dr Darko Lukić, teatrolog i dramski pisac, redovni je profesor na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na doktorskim studijama književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u...

 • Nada Švob-Đokić
  naučni savetnik

  Dr Nada Švob-Đokić je naučna savetnica u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb. Dr. Švob-Đokić je bila direktorka IRMO (1989-1994) i pomoćnica ministra za međunarodnu...

 • Nina Obuljen Koržinek
  istraživač

  Dr Nina Obuljen Koržinek je diplomirala violinu na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Zagrebu i francuski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. godine, a 2013. godine...

 • Sanjin Dragojević
  docent

  Dr Sanjin Dragojević rođen je u Zagrebu 1961. godine, gde je diplomirao Filozofiju i komparativnu književnost 1986. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Informatičke nauke magistrirao je 1994. godine, takođe na...

Konzorcijum