Milena Dragićević Šešić

redna profesorica

Fakulteta za dramske umetnosti, Univerza za umetnost v Beogradu
Biografija

Dr. Milena Dragićević Šešićrektorica Univerze za umetnost (2000 – 2004), je redna profesorica za predmeta Management v kulturi in Teorija množičnih medijev na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, ter vodja UNESCO katedre za kulturno politiko in management na Univerzi za umetnost v Beogradu. Prav tako je članica Nacionalnega sveta za znanost in tehnološki razvoj in članica senata Univerze za umetnost.

Za prispevek k razvoju na področju izobraževanja in kulture je prejela visoko priznanje Ministrstva za izobraževanje in raziskovanje Republike Francije, red Akademskih palm - Vitez reda častnice Akademskih palm (2003).

Dobitnica je Velike zlate plakete s poveljo Univerze za umetnost ''Sreten Stojanović'' (2005).

Od leta 1990 do 1996 je bila direktorica Inštituta za gledališče, film, radio in televizijo Fakultete za dramske umetnosti.

Ustanoviteljica je stalne delovne skupnosti »Znamenja kulture« (1979 – 1988).

Od leta 1978 do danes je zaposlena na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu.

Od leta 1975 do 1976 je delala pri Otroškem uredništvu Televizije Novi Sad.

Od leta 1978 do 1979 in od leta 1979 do 1980 je delala kot profesorica v Prvi gimnaziji v Beogradu s tretjino delovnega časa.

 

Predsednica je Evropske žirije za podelitev nagrad mlademu raziskovalcu na področju kulturne politike (Amsterdam).

Članica je odbora Meduniverzitetnega centra v Dubrovniku.

Gostujoča je profesorica na številnih univerzah po svetu: Evropska diploma za kulturni management, Bruselj (od leta 1990 do danes), magistrski študij iz kulturnega managementa na Moskovski šoli za ekonomske in družbene vede (1999 - 2001), Evropski program kulturnega managementa v Dijonu (1996 – 2000), v Lyonu II od leta 1998 do danes, University of Buffalo (2006), University of Jyvaskyla, Finska (1999, 2008), itn.

Direktorica je programa poletne šole Srednjeevropske univerze v Budimpešti: Inovativne kulturne politike in kulturni management (1999 – 2000, 2007) in kodirektorica programa Redefiniranje kulturnih identitet Jugovzhodne Evrope (skupaj z dr. Nadom Švob Đokić) na Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku, Republika Hrvaška (2000, 2001, 2002).

 

Izobrazba

Fakulteto za dramske umetnosti je končala leta 1975 (v triletnem skrajšanem roku).

Podiplomski študij je končala na Univerzi Pariz VIII-Vincennes (Diplome d¸etudes approfondies, 1976/77) in na Univerzi Pariz V Sorbonne (1977/78), magistrsko nalogo je zagovarjala na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu leta 1981, doktorsko disertacijo pa na Filološki fakulteti v Beogradu leta 1990. 

Objave in reference

Publikacije & reference, knjige, najbolj pomembna besedila v knjigah in revijah, znanstvenoraziskovalno delo in projekti, monografije, članki in poglavja v knjigah, projekti pri katerih je sodelovala, tekoči projekti, podrobno bibliografijo si lahko ogledate tukaj.


  • Spletna stran: http://www.arts.bg.ac.rs
  • Pisarna: Kosančićev venac 29, Belgrade, Serbia
  • Raziskovalni interesi:
    management v kulturi, urbani in regionalni kulturni razvoj, medkulturalizem in kulturni spomin, kulturna politika, mediacija, raznolikost in pluralnost medijev
Konzorcij