Милена Драгичевич Шешич

Редовен професор

Факултет за театрално и филмово изкуство. Университет по изкуствата в Белград
Биография

Др Милена Драгичевич Шешич, ректор на Университета по изкуствата (2000-2004), редовен професор по Мениджмънт и култура и Теория на масовите медии във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград. Ръководител на UNESKO катедрата за културна политика и мениджмънт при Университета по изкуствата в Белград.

Член на Националния съвет за наука и технологическо развитие.

Член на Сената на Университета по изкуствата.

За приноса ѝ за развитие в образованието и културата получила е значителното признание на Министерстовото за образование и проучване на Република Франция- Орден с академични палми –Рицар на  командирския ред на «Академичните палми» (2003)

Големият златен плакет  на Университета по изкуствата Сретен Стоянович с  грамота (2005)

От 1990-1996 година е била Директор на Института за театър, филм, радио и телевизия при Факултета за  театрално и филмово изкуство.

Основател на Постоянната работна общност  »Знаци на културата« (1979-1988)

От 1978 година до днес е на работа във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград

1975-1976 година е работила в Детската редакция на Телевизия Нови Сад.

1978-1979 учебна година  и 1979-1980 учебна година  преподавател в Първа Белградска гимназия с една трета работно време.

 

Председателка на Европейското жури за присъждане на наградите  за млади изследователи  в областта на културната политика (Амстердам).

Член на съвета на Вътрешно университетския център в Дубровник.

Гост професор в многобройни университети в цял свят: Европейска диплома за културен мениджмънт, Брюксел (1990 година до днес), Магистратура по културен мениджмънт в Московската школа за икономически и обществени науки (1999-2001), Европейска програма за културен маниджмънт в Дижон (1996-2000), Лион II 1998 до  днес, University of Buffalo, 2006, University of Jyvaskyla, Финландия 1999, 2008,  и т.н.

Директорка на програмата  за лятната школа на Централноевропейския университет в Будапеща: Иновативна културна политика и културен маниджмънт (1999-2000, 2007). Ко-директор на програмата за Редифиниране на културния идентитет в Югоизточна Европа (с д-р Нада Швоб Джокич) в Интеруниверситетския център в Дубровник, Република Хърватска (2000, 2001, 2002)

 

Образование

Завършила е Факултета за театрално и филмово изкуство през 1975 година (в тригодишен съкратен срок). Следдипломна спациализация завършва в Парижкия университет VIII-Vincennes (Diplome d¸etudes approfondies, 1976/77) и Париж  V Sorbonne (1977/78),  защитила магистърска дисертация във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград през 1981 година, а докторска дисертация  във Филологическия факултет в Белград през 1990 година.

Публикации и Източници

Публикации & референции, Книги, Най-значителни текстове в книги и списания, Научно изследователска работа и проекти, Монографии, Статии и глави от книги, Проекти в което е участвувала, Моментни проекти, Подробната библиография можете да намерите тук.


  • Уебсайт: http://www.arts.bg.ac.rs
  • Офис: Kosančićev venac 29, Belgrade, Serbia
  • Търсене по интереси:
    Мениджмънт в културата, градско и регионално културно развитие, междукултивиране и културни спомени, културна политика, посредничество, разнообразие и плурализъм на медиите.
Консорциум