Vesna Čopič

predavateljica

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Biografija

Dr. Vesna Čopič je predavateljica na področju kulturne politike in kulturnega managementa na Univerzi v Ljubljani, dela pa tudi kot samostojna svetovalka.

Diplomirala je na Pravni fakulteti, doktorirala pa na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Vesna Čopič uporablja multidisciplinarno metodologijo z namenom povezovanja različnih disciplin, kot so javna uprava, kulturne pravice, kulturna statistika, javne finance, urbano in regionalno načrtovanje in lokalna samouprava.

Sodelovala je pri izdelavi več poročil na področju kulturne politike v Sloveniji in tujini v imenu Sveta Evrope ter drugih nacionalnih in mednarodnih organizacij, piše pa tudi za Kompendij kulturnih politik (Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju kulture za Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Vesna Čopič je avtorica več publikacij, v katerih se je ukvarjala s kulturno politiko, zlasti v kontekstu držav v tranziciji. Njeni najnovejši angažmaji vključujejo projekte na področju kulture in razvoja v Bosni in Hercegovini.


  • Email naslov: vesna.copic@gov.si
  • Pisarna: Ljubljana, Slovenia
  • Raziskovalni interesi:
    javna uprava, kulturna politika, kulturne pravice, kulturna statistika, javne finance, urbano in regionalno načrtovanje in lokalna samouprava
Konzorcij