Весна Чопич

Преподавател

Факултет за обществени науки към Университета в Любляна (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)
Биография

Д-р Весна Чопич  е преподавател в областта на културната политика и мениджмънта в културата в Университета в Любляна, също така работи като независим консултант.

Дипломирала е в Юридическия факултет, а докторска дисертация е защитила във Факултета за обществени науки при Университета в Любляна.

Весна Чопич използва мултидисциплинарната методология за да  свърже различните дисциплини, като например общественото управление, културно право, културна статистика, обществени финасии, градско и регионално планиране и местно самоуправление.

Била е ангажирана при писането на няколко доклада в областта на културната политика в Словения и чужбина от името на Съвета на Европа и други национални и международин организации, пише също така и за Компендиум на културните политики (Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe).

През 1990 година е работила върху израаботването на закона в областта на културата за Министерството на културата на Словения.

Весна Чопич е  авторка на няколко публикации в които се занимава с културната политика, специално в контекста на страните в преходен период. Нейното най-ново ангажиране включва проекти  в областта на  културата и развитието в Босна и Херцеговина.


  • Имейл адрес: vesna.copic@gov.si
  • Офис: Ljubljana, Slovenia
  • Търсене по интереси:
    Обществено управление, културна политика, културно право, културна статистика, обществени финасии градско и регионално планиране и местно самоуправление
Консорциум