Rok za slanje predloga projekata - 5. poziv UNESKOa za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

25.04.2014. 00:00 | Beograd

UNESKO (UNESCO) je objavio 5. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Do januara 2014. godine, 133 zemlje i Evropska unija potpisale su Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Ciljevi i prioriteti konkursa

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti – od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija. Dodatne informacije o projektima koji su podržani od strane Fonda o njihovim dostignućima, mogu se naći u okviru drugog izdanja brošure Fonda na internet strani.

Kriterijumi vrednovanja

Prijave će se ocenjivati od strane panela međunarodnih eksperata na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Međuvladin Komitet i Konferencija članica o korišćenju sredstava Fonda.

Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:

• Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
• Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
• Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći; specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
• Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
• Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
• Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
• Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 25. aprila 2014. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese bojana.subasic@zaprokul.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rs

U svakom trenutku možete se obratiti za pomoć i konsultaciju oko popunjavanja aplikacija Bojani Subašić i Ivani Zečević.

Konsultacije se mogu obaviti i lično zakazivanjem sastanka na broj telefona 011/2637 565, u Zavodu za proučavanje kulturnog razviotaka, u Ulici Rige od Fere 4, ponedeljkom i petkom od 14-16 časova.

Kompletan poziv na konkurs kao i prijavni formular i smernice možete da pronađete OVDE.

Izvor: ukljuci.rs


Коментари

Моля въведете потребителското си име, за да оставите коментар.
 
Консорциум