За нас    

Регионалният проект The Cultural Policy and Management Platform  е започнат от страна на UNESCO катедрата за културна политика и мениджмънт при Университета по изкуствата в Белград,  в сътрудничуство с повече от трийсет института, университети за висше обраазование  и различни граждански  организации  от Югоизточна Европа с цел да се промовират положителните промени в глобалната реторика  за културата и образованието в областта на културната политика и мениджмънта , в съгласие със специфичните нужди за развитие на региона от Югоизточна Европа.

The Cultural Policy and Management Platform  представлява единствена многоезикова база данни на университетите за висше образование, институтите, но и съществените организации на гражданското общество и мрежите, които се занимават с проучвания, бразование и обучение в областта на културната политика и маниджмънта в Региона.

 

Имайки предвид, че Платформата е реализирана в сътрудничество с най-значителните университетски институции и организациите от гражданския сектор в Региона, тя има потенциал да се занимава на практика с всички по-важни обществени въпроси – от  имплицитните  политики до ежедневните културни практики – дори да ги превърне в конкретни културни дейности с практични резултати (в областта на културното наследство, литературата, визуалните и изпълнителни изкуства, изследванията, образованието и т.н.).

 

Основните цели на Платформата са:

  • да допринесе за все повече присъствуващата глобална дискусия за естеството на удържимото културно развитие, от перспективата на специфичните нужди на региона от Югоизточна Европа;
  • съществуващите регионални и международни ресурси да се използват стратегически с цел институционализация на механизмите за поддържане на капацитетите на културните дейци от Югоизточна Европа;
  • установяване на регионална обновяваща система (за производство, пренасяне и прилагането на знания) в полето на културните дейности;
  • да промовира интердисциплинарната  същност на културната политика и да предложи рамка за иновативен (интегративен) достъп  за развитието на хуманитарните, обществени и други науки в цяла Югоизточна Европа;
  • да промовира значението на етичното и компетентно ръководене в областта на културата;
  • да се установи като ключов професионален ресурс за култура и развитие в Югоизточна Европа.

 

 

Проектът The Cultural Policy and Management Platform   е подкрепян и от страна на ERSTE Stiftung  от Виена.

Консорциум