Partners

Регионалният проект The Cultural Policy and Management Platform е задвижен от страна на UNESCO катедрата за културна политика и мениджмънт в Университета за изкуствата в  Белград, а реализиран е в сътрудничество с:


Консорциум