Editorial Board


 • Belgrade

 • Ана Мартиноли
  доцент

  Д-р Ана Мартиноли  работи във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград от 2003 год. За доцент е избрана през 2010 година в...

 • Лана Раканович
  редактор

  Лана Раканович е редактор на Регионалната платформа за културна политика и мениджмънт,  един от основателите на неправителствената...

 • Марияна Цветкович, магистър
  преподавател

  М-р Марияна Цветкович е дипломирала история на изкуството в Белград. Завършила е следдипломна програма за мениджмънт в културата и...

 • Светлана Йовичич
  асистент

  М-р Светлана Йовичич  е дипломирала във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград 2001 година. Оттогава работи като асистент в...

 • София Дрецун
  изпълнителен координатор и редактор

  София Дрецун е изпълнителен координатор и редактор на Регионалната платформа за културна пролитика и мениджмънт. Един от основателите...

 • Юлия Матейич, магистър
  координатор за UNESCO катедра

  Юлия Матейич е координатор в UNESCO катедрата за културна политика и мениджмънта, в интердисциплинарната магистърска програма в...

 • Blagoevgrad

 • Алена Лакова, M-р.
  външен сътрудник

 • Лъчезар Божидаров Антонов
  Доцент

  Д-р Лъчезар Божидаров Антонов  е доцент в Югозападния университет в Благоевград (България). Дипломирал  е Културни студии...

 • Ljubljana

 • Андрей Сракар, магистър
  Асистент

  Андрей Сракар  е асистент и докторант в Икономическия факултет при Университета в Любляна и председател на Асоциацията  на...

 • Novi Sad

 • Душица Драгин
  Асистент

  М-р Душица Драгин е родена в Зайечар през 1974 година. Дипломирала е и завършила магистратура в Катедрата за авто-визуални медии...

 • Podgorica

 • Един Яшаров
  преподавател, сътрудник в обучението

  М-р Един Яшаров,  е дипломирал във Факултета за театрално и филмово изкуство  в Цетине -  специалност  продукция. В рамките на...

 • Rijeka

 • Борис Ружич, М-р
  асистент

  Борис Ружич  (1985) е дипломирал на Отдела за културни студии във Филосовския факултет в Риека. От 2010 година записва следдипломен...

 • Skopje

 • Деян Илиев
  асистент

 • Игор Весовски, М-р
  извънреден професор

 • Леа Линин, М-р

  Леа Линин е млада изследователка и асистентка на ръководителя на проекта  - “ПАК Мултимедия”, Скопие, където провежда...

 • Tuzla

 • Назим Бегагич
  доцент

  Д-р Назим Бегагич е доцент в групата за мултимедийна продукция в Университетат в Тузла. Дипломирал е актьорско майсторство през 2002...

 • Zadar

 • Мирко Петрич
  преподавател

  М-р Мирко Петрич,  преподава теория на медиите и културата и методология,  на Катедрата за социология при Университета в...

 • Zagreb

 • Динко Кларич
  специалист-сътрудник

Консорциум