NKSS: Ponižavajuća podrška Ministarstva kulture

Актуелно | 08.06.2013. 20:05


Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) izrazila je oštar protest povodom rezultata Konkursa Ministarstva kulture i informisanja Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u 2013. godini.

Asocijacija NKSS smatra da rezultati Konkursa predstavljaju još jedan u nizu pokazatelja pogubne kulturne politike koja preti da ukine savremeno stvaralaštvo, a posebno vaninstitucionalnu kulturnu i umetničku produkciju.

Rezultati Konkursa, na koje se čekalo više od pola godine (završen je 27. novembra 2012), ukazuju na drastično marginalizovanje savremenog stvaralaštva koje je “na sopstveni pogon” i koje nije protežirano bilo kakvim političkim kanalima. Na taj zaključak upućuje kako odbijanje velikog broja projekata naših članica, tako i mizerni iznosi koji su odobreni organizacijama čiji su projekti podržani, saopštila je Asocijacija NKSS, najveća mreža nezavisne kulture u Srbiji koja okuplja 78 članova iz dvadesetak gradova širom zelje.

Ministarstvo kulture i informisanja pokazuje rezultatima Konkursa i nedostatak svesti o zakonskoj dužnosti da obezbedi uslove za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi kojem presudno doprinosi upravo nezavisna kulturna scena, naglasila je Asocijacija NKSS.

NKSS skreće pažnju i nadležnima i javnosti da se savremeno stvaralaštvo, pogotovo nezavisno, koje predstavlja najreprezentativnije domete kojima se Srbija pojavljuje na međunarodnoj sceni, nalazi u najtežoj situaciji u poslednjih 20 godina.

Kako je kultura nosilac društvene memorije i identiteta, njeno svesno potiskivanje može da znači samo jedno - da Ministarstvo kulture, kao nosilac kulturne politike, radi upravo na brisanju identiteta savremenog srpskog društva, a time i buduće kulturne baštine koje neće biti ako ne bude savremenog kulturnog stvaralaštva, upozorila je NKSS.

NKSS će katastrofalnom stanju u kulturi u Srbiji i načinima za promenu stanja posvetiti i deo svoje treće redovne skupštine koja će biti održana od 21. do 23. juna u Vršcu.

Poziv NKSS za prijem novih članova, o kojima će se izjasniti Skupština Asocijacije, otvoren je do 9. juna.

Pristupnicu i neophodne prateće materijale moguće je pronaći na sajtu NKSS, a detalji o uslovima prijavljivanja nalaze se i u rubrici “Konkursi” portala SEEcult.org.

Izvor: SEEcult.org


Конзорциум