Editorial Board


 • Belgrade

 • Јулија Матејиќ, МА
  координатор на UNESCO катедрата

  Јулија Матејиќ е координатор на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент, на интердисциплинарната мастер студиска програма на...

 • Ана Мартиноли
  доцент

  Др Ана Мартиноли работи на Факултетот за драмски уметности во Белград од 2003. година. Звањето доцент го стекна 2010. година на Катедрата...

 • Лана Ракановиќ
  уредник

  Лана Ракановиќ е уредник на Регионалната платформа за културна политика и менаџмент, соосновач на невладината организација...

 • Маријана Цветковиќ, мр
  предавач

  Мр Маријана Цветковиќ дипломирала историја на уметност во Белград. Завршила постдипломски студии на менаџмент во културата и...

 • Светлана Јовичиќ
  асистент

  Мр Светлана Јовичиќ дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Белград 2001. година. Oд тогаш работи како асистент на истиот...

 • Софија Дрецун
  извршен координатор и уредник

  Софија Дрецун e извршен координатор и уредник на Регионалната платформа за културна политика и менаџмент, соосновач на невладината...

 • Blagoevgrad

 • Алена Лакова, Мсц
  надворешен соработник

 • Лахезар Бојидаров Антонов
  доцент

  Др Лахезар Бојидаров Антонов e доцент на Southwest Универзитетот во Благоевград (Бугарија). Дипломирал Културални студии (специјализација:...

 • Ljubljana

 • Андреј Сракар, Маг.
  асистент

  Андреј Сракар e асистент-докторант на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана и претседател е на Асоцијацијата –...

 • Novi Sad

 • Душица Драгин
  асистент

  МА Душица Драгин родена е во Зајечар 1974. година. Дипломирала и завршила мастер студии на Катедрата за аудио-визуелни медиуми, отсек...

 • Podgorica

 • Един Јашаровиќ
  предавач, соработник во наставата

  Мр Един Јашаровиќ  дипломирал на Факултетот за драмски уметности на Цетиње - отсек за продукција. Во рамките на специјализацијата, го...

 • Rijeka

 • Борис Ружиќ, мр
  асистент

    Борис Ружиќ (1985) дипломирал на Катедрата за културолошки студии при Филозофскиот факултет во Риека. Oд 2010. запишан е на...

 • Skopje

 • Дејан Илиев
  асистент

 • Игор Вецовски, Маг.
  вонреден професор

 • Леа Линин, МА

  Леа Линин е млад истражувач и асистент на раководителот на проектот - PAC Multimedia, Скопје, каде спроведува истражување, како дел од...

 • Tuzla

 • Хазим Бегагиќ
  доцент

  Др Хазим Бегагиќ је доцент на отсекот за мултимедијална продукција на Универзитетот во Тузла. Дипломирал глума 2002. година на...

 • Zadar

 • Мирко Петриќ
  предавач

  Мр Мирко Петриќ предава теории на медиуми и култури и методи на Катедрата за социологија на Универзитетот во Задар. Неговиот...

 • Zagreb

 • Динко Клариќ
  стручен соработник

Конзорциум