Consortium Members


 • Belgrade

 • Vesna Milosavljević
  Director

 • Милена Драгиќевиќ Шешиќ
  редовен професор

  Др Милена Драгиќевиќ Шешиќ, ректор на Универзитетот за уметности (2000-2004), е редовен професор по Менаџмент во културата и Теорија...

 • Мирјана Николиќ
  редовен професор

  Др Мирјана Николиќ e редовен професор на Факултетот за драмски уметности во Белград, шеф на катедрата за менаџмент и продукција на...

 • Никола Маричиќ
  редовен професор

  Др Никола Маричиќ работи на Факултетот за драмски уметности oд 1988. година. Избран за редовен професор 2005. година, на Катедрата за...

 • Blagoevgrad

 • Светлана Христова, PhD
  Вонреден професор

  Др Светлана Христова е урбан социолог, истражувач и предавач, вонреден професор на Факултетот за уметности на Југозападниот...

 • Cetinje

 • Janko Ljumović
  вонреден професор

  Mr Јанко Љумовиќ e вонреден професор на Факултетот за драмски уметности на Цетиње за предметите Театарска продукција и Радио продукција...

 • Ljubljana

 • Алдо Милохниќ
  Истражувач

  Др Алдо Милохниќ  докторирал социологија на културата. Како истражувач на Mировниот институт за општествени и политички студии  во...

 • Весна Чопич
  предавач

  Др Весна Чопич е предавач во областа на културната политика и културниот менаџмент на Универзитетот во Љубљана, а работи и као...

 • Novi Sad

 • Мирко Штарк
  вонреден професор

  Мирко Штарк е вонреден професор на Академијата за уметности на Универзитетот во Нови Сад од 2008. година, на отсекот Продукција за...

 • Rijeka

 • Даниела Урем

  Даниела Урем дипломирала психологија на Pace University во Њујорк. Шеф на катедрата за култура на Универзитетот во Риека, која и ја...

 • Sarajevo

 • Амра Бакшиќ Чамо
  доцент

 • Skopje

 • Виолета Симјановска
  извршен менаџер

 • Мартин Панчевски
  редовен професор

 • Tuzla

 • Срѓан Вукадиновиќ
  редовен професор

  Др Срѓан Вукадиновиќ дипломирал на 5 факултети, и тоа: 1) Факултет за драмски уметности во Белград  – Група за организација на...

 • Zadar

 • Инга Томиќ-Колудровиќ
  редовен професор

  Др Инга Томиќ-Колудровиcќ е шеф на Катедрата за социологија на Универзитетот во Задар и претседател на Хрватското здружение на...

 • Zagreb

 • Дарко Лукиќ
  редовен професор

  Др Дарко Лукиќ, театролог и драмски писател, редовен професор на Академијата за драмски уметности на Универзитетот во Загреб. Предава...

 • Нада Швоб-Ѓокиќ
  научен советник

  Др Нада Швоб - Ѓокиќ е научна советничка во Одделот за култура и комуникации на Институтот за развој и меѓународни односи  (ИРMO)...

 • Нина Обуљен Коржинек
  истражувач

  Др Нина Обуљен Коржинек дипломирала виолина на Музичката академија на Универзитетот во Загреб и француски јазик и компаративна...

 • Сањин Драгојевиќ
  доцент

  Др Сањин Драгојевиќ роден е во Загреб 1961. година, каде дипломирал Филозофија и компаративна книжевност 1986. година нa Филозофскиот...

Конзорциум